Arma 3 Studio - Jurij Klimov
CZ - Výroba krátkých filmů, Seriálů, Map, Budov, Zbraní, Techniky a Misí - vývoj a projektování pro www.armaholic.com - Arma 3 Series 2014-2018..
US - Production shorts Films, Serials, Maps, Buildings, Ammo, Tectical and Missions - Development and Design for www.armaholic.com - Arma 3 Series 2014-2018..
                                                                        

CZ - VŠECHNY VYDANÉ DÍLY SERIÁLU - KRÁTKÝ FILM:
US - ALL SERIALS - SHORT FILM:

CZ - POZOR!
Pokud chcete otevřít video, klikněte na obrázek videa, potom okno uzavřete abyste mohly prohlížet i jiné ext. dokumenty.
US - ATTENTION!
If you want to open a video, click on the video image, then close the window to view other ext.
documents.PART 1 / Díl 1. Tanoa, Speciální síly..   /Special Forces/            PART 2 / Díl 2. Tanoa, Přátelé..        /Friends/
   

PART 3 / Díl 3. Tanoa, První krev..     /First blood/                    PART 4 / Díl 4. Tanoa, Odveta..      /Revenge/
   

-
-
-
Zpět - back..


Copyright ©2007-2018, Semtech.cz, Services  s.r.o.
Design, tvorba Webu a text: Jiří Klimovič